Nosam Shop

Nosam Shop

Editorial contentBe the first to know.

Kako su govorile naše bake i deke…

Ovaj blog je poseban, drugačiji. Možda se ne uklapa u koncept našeg brenda, ali mi smo veoma uživali radeći na njemu. Toliko smeha na photo shootingu, toliko iskrenih priča, dragih lica… Emocije su prštale na sve strane! Blog posvećujemo najstarijim članovima naših porodica. Da nije njih, život bi bio prazan. Za naše bake i deke!

Read More