Nosam tekst logo

Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt nosamshop.com. Nosamshop.com vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge nosamshop.com. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Vaše prihvatanje

Korišćenjem i / ili posećivanjem sajta www.nosamshop.com potvrđujete da ste pročitali, razumeli i pristali na uslove korišćenja i politike privatnosti, koja se specifično primenjuje na sve posetioce sajta.u ovim Uslovima korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se na bilo kojem proizvodu kao i na svim korisnicima sajta.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju obavezujući ugovor između vas i Nosam shopa i njegovih partnera.. Vi ste ovlašćeni da koristite Vebsite samo ako ste saglasni da se pridržavate svih važećih zakona i u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo vas da ne koristite i / ili posećujete sajt.

Pristup sajtu

Nosamshop.com vam ovim daje dozvolu za korišćenje Vebsajta kako je izloženo u Uslovima korišćenja, pod uslovom da: (i) Korišćenje sajta je dozvoljeno isključivo za lične nekomercijalne svrhe; (II) Nećete kopirati ili distribuirati bilo koji deo sajta u bilo kom obliku, bez prethodnog pismenog odobrenja nosamshop.com; (III) Nećete menjati ili modifikovati bilo koji deo sajta osim kao da je to neophodno da koristite Vebsajt u predviđenu namenu; i (iv) ćete pristati u skladu sa odredbama i uslovima ovih Uslova korišćenja.

Slažete se da ne koristite ili pokrenete bilo automatizovani sistem ili tehnološke uređaje ili programe koji pristupaju sajtu, na način koji šalje više poruka na nosamshop.com serverima u datom vremenskom periodu od onoliko koliko čoveka može razumno proizvesti u istom periodu koristeći konvencionalne on-line veb brovsera.

Opšte odredbe

Nosamshop.com ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne i vizuelne materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Nosamshop se nalazi na teritoriji Srbije. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona. Nosam shop može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu nosamshop.com u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Nosamshop na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Nosamsop nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

usermagnifiercross